wait

Selecteer een onderwerp

Als ik de zakelijke creditcard van ICS aanvraag voor mijn medewerkers, wanneer kunnen zij er dan mee betalen?

Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen, neemt de afdeling Kaartacceptatie deze binnen twee werkdagen in behandeling. Op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u van ons binnen acht werkdagen de creditcard(s) en pincode(s). Vanaf dat moment kunnen uw medewerker(s) ermee betalen. Het kan voorkomen dat wij meer gegevens van u nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen. In dat geval ontvangt u een brief waarin wij u vragen om de aanvullende gegevens aan ons toe te sturen. De aanvraag wordt afgerond als de stukken compleet zijn.

Hoe kan ik een Extra Card aanvragen?

Om een Extra Card aan te vragen, bijvoorbeeld voor uw collega of medewerkers, kunt u gebruikmaken van het formulier Extra Card aanvragen.

Wat is de status van de aanvraag van mijn Card?

Neem hiervoor contact op met de Business Card Servicedesk op telefoonnummer: +31 (0) 20 - 6 600 677.

Hoe kan ik een vervangende creditcard aanvragen?

Bij beschadiging van uw creditcard kunt u een vervangende Card aanvragen. Neem hiervoor contact op met de Business Card Servicedesk op telefoonnummer: +31 (0) 20 - 6 600 677.

Hoe kan ik mij aanmelden als contactpersoon voor ICS?

U kunt gebruikmaken van het formulier Aanmelden contactpersoon. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door een tekenbevoegde functionaris van het bedrijf.

Wat zijn de Algemene Voorwaarden van mijn creditcard?

Bekijk alle Algemene Voorwaarden van uw Card.

Wat is de geldigheidsduur van mijn creditcard?

De geldigheidsduur van uw Card bedraagt vijf jaar en verstrijkt op de laatste dag van de maand. Deze vervaldatum (de maand en het jaar) staat op uw creditcard vermeld.

Hoe kan ik de bestedingslimiet op mijn creditcard verhogen?

Bent u tekenbevoegde of contactpersoon van een bedrijf? Dan kunt u in Mijn ICS Business de bestedingslimiet van uw Cards verhogen. Dit moet wel binnen de bedrijfslimiet passen. Wilt u de bedrijfslimiet ook verhogen? Dat kan via het Aanvraagformulier verhogen bedrijfslimiet . Het is natuurlijk ook mogelijk geld te storten om tijdelijk meer te besteden met uw Card. Neem hiervoor contact op met de Service Desk op +31 (0) 20 - 6 600 677

Wat is de bestedingslimiet op mijn zakelijke creditcard?

Op Mijn ICS Business heeft u volledige inzage in uw uitgaven en ziet u ook hoeveel u nog kunt besteden.

Wat is een bestedingslimiet?

Het maximale bedrag dat een Card-houder met een zakelijke creditcard kan uitgeven.

Wat is een bedrijfslimiet?

Een bedrijfslimiet is de bestedingslimiet gegeven aan het bedrijf waar alle creditcards gezamenlijk gebruik van maken.

Hoe bepaal ik de juiste bedrijf- en bestedingslimiet?

U kunt er voor kiezen om de bedrijfslimiet een optelsom te laten zijn van de limieten van alle creditcards samen. U kunt ook een maximale bedrijfslimiet bepalen die lager is dan de limieten van de creditcards samen. U vraagt bijvoorbeeld een bedrijfslimiet van € 4.000,- aan met twee creditcards. Voor beide creditcards vraagt u een bestedingslimiet van € 2.500,- aan. Samen kunnen de creditcards dan niet meer dan € 4.000,- uitgeven. In alle gevallen is het aan te raden bij het aanvragen van de creditcard(s) een inschatting te maken van de maximale maandelijkse uitgaven die in de toekomst over de creditcard zullen verlopen.