wait

Zelf regelen

Eenvoudig en nu meteen

Als zakelijke klant van ICS, kunt u sommige zaken eenvoudig zelf regelen. Zoals een Extra Card aanvragen of uw bedrijfs- of bestedingslimiet verhogen. Download hieronder de wijzigings- of aanvraagformulieren, vul deze in en stuur ze naar ons terug.

Card(s) beheren

 

Aanvragen Extra Card

Extra Card(s) aanvragen voor medewerkers of mede-eigenaren van uw bedrijf.

 

Beëindigen zakelijke creditcard(s)

Het gebruik van een of meerdere Card(s) stopzetten.

 

Card activeren

Via Mijn ICS Business kunt u uw Card activeren. Selecteer ‘Card activeren’ onder de tab ‘Zelf regelen' en volg de instructies.

 

iDEAL - betaling doen

U kunt heel makkelijk geld bijstorten of uw rekening betalen via Mijn ICS Business.

 

Visa Spend Clarity activeren

Via de website van Visa kunt u Visa Spend Clarity activeren.

 

Inloggen Visa Spend Clarity

Via de website van Visa kunt u inloggen op Visa Spend Clarity.


Voor de Card-houder

 

Verklaring betwiste transactie

Vul de Verklaring betwiste transactie in als u een onbekende, te hoge of onterechte transactie niet kunt verklaren of oplossen met de verkoper.

 

Wijzigen limiet Card

Verhoog of verlaag het bedrag dat uw Card-houders maandelijks maximaal kunnen uitgeven

 

Wijzigen bedrijfslimiet

Verhoog of verlaag het bedrag dat uw bedrijf maandelijks maximaal kan uitgeven

 

Adreswijziging Card-houder

De nieuwe adresgegevens van een Card-houder die is verhuisd doorgeven.

 

Machtiging automatische SEPA incasso

Uw bank toestemming geven om doorlopend een bedrag van uw zakelijke - of privérekening af te schrijven in opdracht van ICS.


Bedrijfsgegevens aanpassen

 

Adreswijziging bedrijf

De nieuwe adresgegevens van uw bedrijf doorgeven na een verhuizing.

 

Aanmelden contactpersoon

Een nieuwe of gewijzigde contactpersoon opgeven voor diverse aanvragen en het opzeggen van een zakelijke creditcard van ICS.

 

Aanmelden tekenbevoegd functionaris

Een tekenbevoegde functionaris aanmelden die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Wijzigen rechtsvorm

De nieuwe rechtsvorm doorgeven waarbinnen u uw huidige bedrijfsactiviteiten voortzet.

 

Opgave uiteindelijk belanghebbende

De identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van uw bedrijf opgeven.


Financiële bedrijfsgegevens aanpassen

 

Nummer bedrijfsrekening wijzigen

Het nieuwe rekeningnummer van de bedrijfsrekening bestemd voor de centrale facturering doorgeven.

 

Machtiging automatische SEPA incasso

Uw bank toestemming geven om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven in opdracht van ICS.